Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155381
Khách trực tuyến : 971
Thành viên trực tuyến : 0
 
Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn phường Quán Toan
Thời gian: 28/02/2018 - 10:39
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn phường Quán Toan
Thời gian: 28/02/2018 - 10:36
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018
Thời gian: 28/02/2018 - 10:34
Kế hoạch thực hiện cái cách hành chính Nhà nước phường Quán Toan năm 2018
Thời gian: 28/02/2018 - 10:33
Kế hoạch thực hiện Pháp lệnh dân chủ phường Quán Toan năm 2018
Thời gian: 29/01/2018 - 10:35
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Quán Toan
Thời gian: 28/01/2018 - 14:37
Chương trình công tác năm 2018
Thời gian: 28/01/2018 - 10:28
Kế hoạch tổ chức các hoạt động của UBND phường trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thời gian: 15/01/2018 - 10:32
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh phường Quán Toan năm 2018
Thời gian: 09/01/2018 - 10:26
Chương trình công tác quản lý và phát triển đô thị phường Quán Toan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thời gian: 12/12/2017 - 10:30
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang: