Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155380
Khách trực tuyến : 700
Thành viên trực tuyến : 0
 
Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự
Thời gian: 04/01/2010 - 22:24
Theo quy định tại Điều 29 Luật nghĩa vụ quân sự thì những người sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình
Luật Nghĩa vụ quân sự 1994
Thời gian: 04/01/2010 - 22:16
Chi tiết
Pháp lệnh Dân quân tự vệ
Thời gian: 04/01/2010 - 22:13
Chi tiết
Pháp lệnh Dự bị động viên
Thời gian: 04/01/2010 - 22:12
Chi tiết
Luật Quốc phòng
Thời gian: 04/01/2010 - 22:11
chi tiết
Luật nghĩa vụ quân sự 2005
Thời gian: 04/01/2010 - 22:08
chi tiết
Luật Nghĩa vụ quân sự 1981
Thời gian: 04/01/2010 - 22:06
Chi tiết