Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 155381
Khách trực tuyến : 1104
Thành viên trực tuyến : 0
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN QUẬN HỒNG BÀNG
Thời gian: 21/04/2016 - 10:36
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016
Thời gian: 11/12/2015 - 13:33
Nghị định 23/2015/NĐ-CP về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thời gian: 10/05/2015 - 15:16
Nghị định về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Ngày ban hành ...
Hội nghị triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2014
Thời gian: 13/11/2014 - 16:32
Thực hiện Công văn số962/HĐPHPBGDPL-TP ngày 21/10/2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hồng Bàng về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2014, ...
Số 30.2014 - ngày 12/08/2014
Thời gian: 12/08/2014 - 11:43
Trước tình trạng công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan nước ta vẫn còn nhiều hạn chế như: Quy trình, thủ tục quản lý ở một số ...
Số 29.2014 - ngày 05/08/2014
Thời gian: 05/08/2014 - 10:13
Ngày 24/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực ...
Số 28.2014 - ngày 29/07/2014
Thời gian: 29/07/2014 - 09:45
Ngày 24/07/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp ...
Số 27.2014 (690) ngày 22/07/2014
Thời gian: 22/07/2014 - 15:43
Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/07/2014 do Chính phủ ban hành về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước.
Số 26.2014 - ngày 09/07/2014
Thời gian: 09/07/2014 - 09:41
Ngày 09/07/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1013/QĐ-TCT ban hành Chế độ quản lý và sử dụng chi phí phát hành các loại ấn chỉ bán thu ...
Số 25.2014 - ngày 08/07/2014
Thời gian: 08/07/2014 - 11:13
Đây là nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 02/07/2014 hướng dẫn ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/11
Số bản ghi trên trang: