Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79979
Khách trực tuyến : 1881
Thành viên trực tuyến : 0
 
Bản công bố Thủ tục hành chính phường Quang Trung năm 2019
Thời gian: 04/05/2019 - 16:41
Bộ thủ tục hành chính Thành phố ban hành
Thời gian: 30/06/2018 - 17:16
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội
Thời gian: 10/08/2016 - 14:39
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực TN-MT
Thời gian: 11/09/2015 - 15:44
2. Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ)
Thời gian: 25/12/2009 - 22:48
1. Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sỹ
Thời gian: 25/12/2009 - 22:48
5. Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với Cách mạng
Thời gian: 25/12/2009 - 22:47
4. Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ câp hàng tháng) đối với người có công với Cách mạng
Thời gian: 25/12/2009 - 22:47
3. Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài
Thời gian: 25/12/2009 - 22:47
6. Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với Cách mạng
Thời gian: 25/12/2009 - 22:46
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang: