Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79849
Khách trực tuyến : 1683
Thành viên trực tuyến : 16
 
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan
Thời gian: 27/09/2013 - 14:06
1. Bà Phạm Thị Xuân Hòa – Chủ tịch UBND phường: 2. Ông Nguyễn Đông Anh - Phó Chủ tịch UBND phường:
Sơ đồ tổ chức hành chính
Thời gian: 11/12/2009 - 09:55
Danh sách lãnh đạo
Thời gian: 09/12/2009 - 14:33