Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79801
Khách trực tuyến : 23
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Quang Trung năm 2016
Thời gian: 20/09/2016 - 17:04
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Quang Trung khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân năm 2012
Thời gian: 23/11/2012 - 10:31
QUY CHẾ LÀM VIỆC của Ủy ban nhân dân ph­ường Quang Trung khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 65 /2012/QĐ - UBND ngày ...
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Quang Trung 2009
Thời gian: 06/09/2010 - 14:36
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường Quang Trung (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2009/QĐ - UBND ngày 17/7/2009 của UBND phường Quang Trung)