Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79848
Khách trực tuyến : 5395
Thành viên trực tuyến : 1
 
Báo cáo Quý II năm 2018
Thời gian: 12/07/2018 - 14:52
Báo cáo Quý I năm 2018
Thời gian: 13/04/2018 - 10:18
Báo cáo năm 2017
Thời gian: 12/03/2018 - 15:38
Báo cáo Quý III năm 2017
Thời gian: 18/12/2017 - 15:55
Báo cáo quý II năm 2017
Thời gian: 18/12/2017 - 15:53
Báo cáo Quý I năm 2017
Thời gian: 18/12/2017 - 15:52
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 11:17
9 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận,bám sát Nghị quyết của Đảng bộ phường, chương trình công tác của UBND phường, UBND phường đã tập trung cao ...
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016
Thời gian: 28/07/2016 - 12:25
Trong 6 tháng năm 2016, tổng thu ngân sách đạt 56.71% KH, một số chỉ tiêu: thuế Môn bài đạt 94.26% KH, thu khác đạt 54.35% KH. Công tác đảm bảotrật tự an toàn giao ...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2016
Thời gian: 20/05/2016 - 12:11
Trong quý I năm 2016, với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN phường đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực ...
Báo cáo tình hình ứng dụng CTTN trong quản lý nhà nước 2013.
Thời gian: 23/10/2013 - 15:30
Báo cáo tình hình ứng dụng CTTN trong quản lý nhà nước 2013.
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: