Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79978
Khách trực tuyến : 3819
Thành viên trực tuyến : 12
 
Kế hoạch thực hiện tháng ATGT quốc gia Tháng 9 - năm 2013
Thời gian: 23/10/2013 - 15:42
Kế hoạch thực hiện tháng ATGT quốc gia Tháng 9 - năm 2013
KẾ HOẠCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
Thời gian: 23/10/2013 - 15:12
KẾ HOẠCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND quận Hồng Bàng về công tác phòng chống lụt ...
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2012)
Thời gian: 26/10/2012 - 15:00
Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2010
Thời gian: 06/09/2010 - 14:30
Thực hiện chỉ thị số 06/ 2010/ CT - UBND ngày 29/ 4/ 2010 của UBND Thành phố Hải Phòng và Kế hoạch PCLB Số 39/ KH - UBND ngày 22/ 4/ 2010 của UBND Quận; Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương . Uỷ ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch ...