Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79979
Khách trực tuyến : 2086
Thành viên trực tuyến : 0
 
Giới thiệu tổng quan về Đề án 30
Thời gian: 30/10/2012 - 15:50
I. Giới thiệu chung: Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều các qui định về thủ tục hành chính, điển hình nhưtrong các hoạt động kinh ...