Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56703
Khách trực tuyến : 6153
Thành viên trực tuyến : 1
 
Danh sách lãnh đạo UBND phuờng
Thời gian: 28/07/2019 - 16:30
Thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND phường Trại Chuối
Thời gian: 29/11/2016 - 10:35
31082016163516_TB phan cong nhiem vu 2016 da duyet.doc
Quy chế hoạt động của UBND phường năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:22
QC da sua dong y ban hanh 31 thang 8 2016.doc
Phân công nhiệm vụ CBCC phường
Thời gian: 08/10/2013 - 16:21
Phân công nhiệm vụ Thành viên Ủy bannhân dân phường
Thời gian: 08/10/2013 - 16:17
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường
Thời gian: 08/10/2013 - 16:10
Danh sách lãnh đạo Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể
Thời gian: 11/09/2013 - 14:59
Chức năng nhiệm vụ
Thời gian: 13/12/2010 - 15:35
Vị trí địa lý và quá trình hình thành, phát triển đơn vị
Thời gian: 13/12/2010 - 15:19
Thủa xưa, vùng đất nằm trên tả ngạn ngã ba sông Lạch Tray- Tam Bạc, được phù sa bồi đắp, nhiều đầm hồ và lau sậy, sú vẹt rậm rạp;Hệ thống các hồ vốn là một khúc uốn của ...
Sơ đồ tổ chức bộ máy phường
Thời gian: 23/12/2009 - 15:24
Sơ đồ tổ chức bộ máy phường
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: