Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56701
Khách trực tuyến : 3828
Thành viên trực tuyến : 0
 
NGHỊ ĐỊNH 162
Thời gian: 25/11/2019 - 16:42
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Thời gian: 25/11/2019 - 16:41
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
QUYẾT ĐỊNH 58b/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2018
Thời gian: 14/11/2019 - 11:02
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa Ủy ban nhân dân phường Trại Chuối
THÔNG TƯ 01/2018/TT-VPCP
Thời gian: 14/11/2019 - 10:57
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ...
Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thời gian: 14/11/2019 - 10:50
Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG LĨNH VỰC DU LỊCH
Thời gian: 14/11/2019 - 10:48
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thời gian: 14/11/2019 - 10:47
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG LĨNH VỰC THANH TRA
Thời gian: 14/11/2019 - 10:46
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Thời gian: 14/11/2019 - 10:46
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG LĨNH VỰC Y TẾ
Thời gian: 14/11/2019 - 10:44
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang: