Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56701
Khách trực tuyến : 3938
Thành viên trực tuyến : 0
 
Danh sách lãnh đạo UBND phuờng
Thời gian: 28/07/2019 - 16:30
Quy chế hoạt động của UBND phường năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:22
QC da sua dong y ban hanh 31 thang 8 2016.doc
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường
Thời gian: 08/10/2013 - 16:10
Danh sách lãnh đạo Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể
Thời gian: 11/09/2013 - 14:59
Chức năng nhiệm vụ
Thời gian: 13/12/2010 - 15:35
Sơ đồ tổ chức bộ máy phường
Thời gian: 23/12/2009 - 15:24
Sơ đồ tổ chức bộ máy phường
Danh sách lãnh đạo UBND phuờng
Thời gian: 28/07/2019 - 16:30
Quy chế hoạt động của UBND phường năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:22
QC da sua dong y ban hanh 31 thang 8 2016.doc
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường
Thời gian: 08/10/2013 - 16:10
Danh sách lãnh đạo Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể
Thời gian: 11/09/2013 - 14:59
Chức năng nhiệm vụ
Thời gian: 13/12/2010 - 15:35
Sơ đồ tổ chức bộ máy phường
Thời gian: 23/12/2009 - 15:24
Sơ đồ tổ chức bộ máy phường