Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 4155
Thành viên trực tuyến : 12
 
QUYẾT ĐỊNH 58b/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2018
Thời gian: 14/11/2019 - 11:02
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa Ủy ban nhân dân phường Trại Chuối
THÔNG TƯ 01/2018/TT-VPCP
Thời gian: 14/11/2019 - 10:57
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ...
Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thời gian: 14/11/2019 - 10:50
Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác “Cải cách hành chính” 6 tháng đầu năm 2019
Thời gian: 30/10/2019 - 09:46
Tập chung chỉ đạo công tác CCHC, trên tinh thần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác CCHC năm 2019 gồm: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn ...
KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách hành chính phường Trại Chuối năm 2019
Thời gian: 30/10/2019 - 09:44
Thực hiện Kế hoạch số14/KH-UBND ngày 11/ 01/2019 của UBND quận Hồng Bàng về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước quận Hồng Bàng năm 2019; Chương trình công tác ...
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ phường Trại Chuối năm 2019
Thời gian: 30/10/2019 - 09:42
Căn cứ Kế hoạch 02/KH- UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân phường Trại Chuối về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước phường Trại Chuối năm 2019. Kế hoạch số 05/KH-UBND về thực hiện Quy ...
KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan phường Trại Chuối năm 2019
Thời gian: 30/10/2019 - 09:33
Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan là phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, lao động hợp đồng và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; góp phần ...
BÁO CÁO Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 9 tháng năm 2019
Thời gian: 30/10/2019 - 09:21
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH- UBND ngày 24/01/2019 của Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng về Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019. Ủy ban nhân dân phường báo cáo tình hình, ...
Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:50
21112016110824_BAO CAO KIEM SOAT TTHC NAM 2016.doc
Đề án 30
Thời gian: 18/12/2009 - 13:43
Giới thiệu tổng quan về Đề án 30