Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 3914
Thành viên trực tuyến : 12
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG LĨNH VỰC LĐ - TB - XH
Thời gian: 14/11/2019 - 10:41
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG
Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:42
TTHC lĩnh vực LĐTBXH của UBND cấp xã..doc
Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá
Thời gian: 23/12/2009 - 16:08
Xác nhận và đề nghị giải quyết với người có công nuôi liệt sỹ (
Thời gian: 23/12/2009 - 16:06
Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ (
Thời gian: 23/12/2009 - 16:04
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với Cách mạng
Thời gian: 23/12/2009 - 15:52
Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ)
Thời gian: 23/12/2009 - 14:35
Xác nhận đơn đề nghị xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài
Thời gian: 23/12/2009 - 10:27
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất (chế độ hưởng mai táng phí, chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp hành tháng) đối với người có công với cách mạng
Thời gian: 23/12/2009 - 10:22
Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sỹ
Thời gian: 23/12/2009 - 10:18