Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56701
Khách trực tuyến : 3939
Thành viên trực tuyến : 0
 
NGHỊ ĐỊNH 162
Thời gian: 25/11/2019 - 16:42
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Thời gian: 25/11/2019 - 16:41
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG LĨNH VỰC NỘI VỤ
Thời gian: 14/11/2019 - 10:43
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG
Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:43
TTHC_-_Noi_vu_thuoc_tham_quyen_gq_cap_xa.doc
Thủ tục hành chính giải quyết tải UBND cấp xã, phường
Thời gian: 19/11/2015 - 08:42