Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56703
Khách trực tuyến : 5971
Thành viên trực tuyến : 1
 
QUYẾT ĐỊNH V/v Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thời gian: 08/11/2019 - 11:00
QUYẾT ĐỊNH V/v Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Thời gian: 08/11/2019 - 09:55
Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ ...
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019
Thời gian: 08/11/2019 - 09:45
Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008, UBND phường Trại Chuối đảm bảo thực hiện các mục tiêu
QT_10 Lĩnh vực Nội vụ năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:56
17102016154304_QT12 Linh vuc Noi vu 7 TTHC (sua lan 2 2015).doc
QT_17- Chứng thực năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:55
QT 17 chung thuc da sua 2015.doc
QT_14- Lĩnh vực KNTC
Thời gian: 29/11/2016 - 10:54
QT 14 Khieu nai to cao.doc
QT_13 - Lĩnh vực LĐTBXH
Thời gian: 29/11/2016 - 10:54
QT13 - Linh vuc LD-TB-XH (sua nam 2015).doc
QT_08 Lĩnh vực TNMT năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:53
QT08- Linh vuc TNMT 2016(1) (1).doc
QT11- Lĩnh vực Xây dựng
Thời gian: 29/11/2016 - 10:52
17102016154243_QT11 Xay dung.doc
Quyết định thành lập BCĐ ISO năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:44
25112016152836_QD thanh lap BCD ISO 9001 2008 nam 2016.doc
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: