Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56701
Khách trực tuyến : 3895
Thành viên trực tuyến : 0
 
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
Thời gian: 08/11/2019 - 09:55
Sổ tay chất lượng là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ ...
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019
Thời gian: 08/11/2019 - 09:45
Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008, UBND phường Trại Chuối đảm bảo thực hiện các mục tiêu
Quyết định thành lập BCĐ ISO năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:44
25112016152836_QD thanh lap BCD ISO 9001 2008 nam 2016.doc
Mục tiêu chất lượng (năm 2016)
Thời gian: 29/11/2016 - 10:15
24112016112332_MTCL 2016.doc
Quyết định về việc công bố Hệ thống QLCL phù hợp TCVN ISO 9001-2008
Thời gian: 17/03/2015 - 09:26
753283QD Ve viec cong bo He thong quan ly chat luong phu hop Tieu chuan quoc gia TCVN 9001 2008.doc
Chính sách mục tiêu chất lượng 2015
Thời gian: 16/03/2015 - 10:33
76072676315931556MTCL 2015 (CT duyet).doc
Kế hoạch thực hiện mục chất lượng
Thời gian: 13/05/2014 - 14:02
576334521351KH thuc hien MTCL (QMR duyet).docx
Sổ tay chất luợng
Thời gian: 11/09/2013 - 08:35
Sổ tay chất lượng này là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm ...