Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 3943
Thành viên trực tuyến : 12
 
Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã lĩnh vực LĐTBXH năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:14
TTHC lĩnh vực LĐTBXH của UBND cấp xã..doc
Bộ thủ tục hành chính áp dụng Tại UBND cấp xã lĩnh vực Nội vụ năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:13
TTHC_-_Noi_vu_thuoc_tham_quyen_gq_cap_xa.doc
Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã lĩnh vực Tư pháp năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:12
bo thu tuc hanh chinh linh vuc tu phap 2016.doc
Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã lĩnh vực Thanh tra
Thời gian: 29/11/2016 - 10:10
bo thủ tuch hành chinh linh vuc thanh tra.doc
Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2016
Thời gian: 29/11/2016 - 10:09
21112016110824_BAO CAO KIEM SOAT TTHC NAM 2016.doc
Bộ thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại UBND cấp xã lĩnh vực thanh tra
Thời gian: 19/11/2015 - 09:04
Bộ thủ tục hành chính áp dụng giải quyết tại UBND cấp phường lĩnh vực Tư pháp
Thời gian: 19/11/2015 - 09:03
Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường lĩnh vực Nội vụ
Thời gian: 19/11/2015 - 08:36