Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56663
Khách trực tuyến : 4587
Thành viên trực tuyến : 9
 
NGHỊ ĐỊNH 56/2017 NĐ-CP
Thời gian: 03/12/2019 - 10:07
NGHỊ ĐỊNH 56/2017 NĐ - CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẺ EM
LUẬT TRẺ EM
Thời gian: 03/12/2019 - 10:04
LUẬT TRẺ EM
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Thời gian: 19/11/2019 - 11:41
Luật số: 78/2015/QH13
Nghị định 122/2018/NĐ-CP
Thời gian: 14/11/2019 - 11:21
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN ...
THÔNG TƯ 226/2016TT-BTC
Thời gian: 08/11/2019 - 14:31
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỨNG THỰC
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Thời gian: 08/11/2019 - 14:26
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NGHỊ ĐỊNH 23/2015NĐ-CP
Thời gian: 08/11/2019 - 14:19
NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
Thời gian: 08/11/2019 - 14:11
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tiếp công dân
LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
Thời gian: 08/11/2019 - 14:06
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Thời gian: 08/11/2019 - 14:04
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang: