Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 4724
Thành viên trực tuyến : 1
 
Kỳ họp thứ 4 của UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024
Thời gian: 31/12/2019 - 11:08
Thực hiện chỉ đạo của UBMTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng, Nghị quyết của Đảng ủy; vào hồi 14 giờ ngày 30/12/2019 của UBMTTQ Việt Nam phường tổ chức kỳ họp thứ 4 của UBMTTQ VN phường kỳ họp có nhiệm vụ đánh ...
Ngày 03/11/2019 Liên tổ B3 tổ chức ngày hội.
Thời gian: 08/11/2019 - 09:28
Thực hiện Kế hoạch số 08 ngày 02/10/2019 của UBMTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng, Kế hoạch số 16 ngày 08/10/2019 của UBMTTQ Việt Nam phường và Nghị quyết của Đảng ủy tháng 10 năm 2019 về việc chỉ đạo ...
Phường Trại Chuối tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam năm 2013
Thời gian: 20/11/2013 - 10:25
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban MTTQ VN Quận Hồng Bàng và Nghị quyết của Đảng ủy phường Trại Chuối về việc tổ chức các hoạt động mừng ngày thành lập MTDTTN Việt Nam và tổ chức ngày hội đại ...