Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 18217
Khách trực tuyến : 2261
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tổ chức tập huấn áp dụng phần mềm kế toán cho khối xã và trường mầm non trên địa bàn
Thời gian: 15/05/2012 - 09:28
Tổ chức tập huấn áp dụng phần mềm kế toán cho khối xã và trường mầm non trên địa bàn
Công văn hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Thời gian: 04/04/2012 - 14:00
Công văn hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Báo cáo thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Thời gian: 04/04/2012 - 13:57
Báo cáo thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán thu, chi và điều hành ngân sách năm 2012
Thời gian: 16/02/2012 - 15:54
Hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán thu, chi và điều hành ngân sách năm 2012
Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 03/12/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Thời gian: 16/02/2012 - 15:49
Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 03/12/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên; nâng cao hiệu ...
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2012 của thành phố Hải Phòng
Thời gian: 29/12/2011 - 16:18
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2012 của thành phố Hải Phòng
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thời gian: 24/11/2011 - 13:04
Được sự nhất trí của UBND huyện, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2011, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với phòng nghiệp vụ của Sở Kế hoạch - Đầu tư Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ...
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 9 tháng năm 2011
Thời gian: 03/11/2011 - 11:01
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 9 tháng năm 2011
Các dự án, công trình phải giãn, hoãn tiến độ thực hiện trong năm 2011
Thời gian: 02/11/2011 - 09:21
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 04/03/2011 của UBND thành phố Hải Phòng, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/3/2011 của UBND huyện về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm ...
Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020
Thời gian: 28/10/2011 - 14:59
Để thực hiện những mục tiêu và nhiệm của Nghị quyết số 32/NQ-TW ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, Sở KHĐT Hải Phòng đã được giao nhiệm vụ phối hợp với các Sở, Ban ...Tin mới
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 4 tháng năm 2012
Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2012 của thành phố Hải Phòng
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 4 tháng năm 2012
Tổ chức tập huấn áp dụng phần mềm kế toán cho khối xã và trường mầm non trên địa bàn
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
Công văn hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Báo cáo thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố (Khóa 14) về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/2/2012 về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chủ đề năm 2012 "Đô thị và an toàn giao thông" của thành phố