Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 2311
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Cơ cấu tổ chức
Thời gian: 23/03/2011 - 09:09
Chi bộ Phòng Tư pháp tính đến ngày 06/7/2015 gồm 07 đảng viên ( 06 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị).
Danh sách cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ
Thời gian: 23/03/2011 - 09:08
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tư pháp huyện Thủy Nguyên
Thời gian: 09/03/2011 - 15:34
I- CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP:Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thuỷ Nguyên, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm ...
Danh mục lĩnh vực
Danh mục thủ tục