Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 1216
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Luật Hộ tịch
Thời gian: 17/11/2015 - 09:06
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thời gian: 17/11/2015 - 09:03
Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thời gian: 17/11/2015 - 09:02
Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 qui định chi tiết một số điều của Nghị định 23/2009/NĐ-CP
Thời gian: 01/08/2013 - 09:02
Ngày22/7/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 24/2009/TT-BXD qui định chi tiết một số điều của Nghị định 23/2009/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/9/2009.
Nghị định 180/2007/NĐ-CP về Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
Thời gian: 01/08/2013 - 08:53
Ngày 07/12/2007 Chính phủ ban hành Nghị định 180/2007/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Nghị định này có hiệu lực ...
Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thời gian: 01/08/2013 - 08:45
Ngày 19/7/2013, Chính phủ ban hànhNghị định 81/2013/NĐ-CPqui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này có hiệu ...
Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
Thời gian: 12/07/2012 - 08:48
Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Luậtnày có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013
Nghị định 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011
Thời gian: 13/06/2012 - 08:43
Ngày 26/5/2011 Chính phủ ban hành Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều qui định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 vàNghị ...
Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012
Thời gian: 04/06/2012 - 17:04
Ngày 23/5/2012, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; Thông ...
Phụ cấp công vụ là 25% kể từ ngày 01/5/2012
Thời gian: 02/05/2012 - 08:50
Phụ cấp công vụ là 25% kể từ ngày 01/5/2012 Theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ được Chính phủ ban hành ngày 15/4/2012, mức phụ cấp công vụ là 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Danh mục lĩnh vực
Danh mục thủ tục