Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 753
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Bảng giá đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2012
Thời gian: 13/01/2012 - 09:36
Ngày 30/12/2011, UBND thành phố Hải Phòng an hành Quyết định số 2145/2011/QĐ-UBNDQuy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2012.
Chỉ thị sô 13/CT-UBND ngày 11/5/2011 về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/05/2011 - 10:31
Ngày 11/5/2011 UBND thành phố ban hành Chỉ thị sô 13/CT-UBND về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 28/3/2011 của Chính phủ
Thời gian: 07/04/2011 - 10:24
Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 28/3/2011 của Chính phủ phê chuẩnsố đơn vị bầu cử, danh sách cácđơn vị bầu cử và sốđại biểuđược bầuở mỗiđơn vị bầu cửđại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011- 2016.
Công văn số 448/STP-HCTP ngày 31/12/2010 của Sở Tư pháp Hải Phòng về việc thực hiện công tác đăng ký hộ tịch
Thời gian: 29/03/2011 - 10:45
Công văn số 41/STP-HCTP ngày 18/2/2011 của Sở Tư pháp Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
Thời gian: 28/03/2011 - 10:21
Danh mục lĩnh vực
Danh mục thủ tục