Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 1651
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Nghị định 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011
Thời gian: 13/06/2012 - 08:43
Ngày 26/5/2011 Chính phủ ban hành Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều qui định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 vàNghị ...
Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/02/2012, có hiệu lực từ ngày 01/04/2012.
Thời gian: 08/02/2012 - 15:31
Ngày 02/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2012/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, Trợ giúp pháp lý, Luật sư, Tư vấn pháp luật.
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Thời gian: 04/07/2011 - 09:38
Nghị địnhsố 53/2011/NĐ-CP ngày 11/7/2011quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Thời gian: 04/07/2011 - 09:36
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thời gian: 05/05/2011 - 17:08
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nướcNgày 30/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ...
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất
Thời gian: 05/05/2011 - 16:55
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đấtChính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thời gian: 14/04/2011 - 15:13
Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 và thay thế nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong ...
Thông tư 16/2010/BTNMT ngày 26/8/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thời gian: 14/04/2011 - 15:08
Thông tư 16/2010/BTNMT ngày 26/8/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Có hiệu lực từ ngày 15/10/2010
Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về việc hướng dẫn một số điều Luật Đất đai năm 2003
Thời gian: 14/04/2011 - 14:55
Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/1/2004 về việc hướng dẫn một số điều Luật Đất đai năm 2003
Luật Đất đai năm 2003
Thời gian: 14/04/2011 - 14:53
Luật Đất đai năm 2003
Danh mục lĩnh vực
Danh mục thủ tục