Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 1404
Thành viên trực tuyến : 4
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 qui định chi tiết một số điều của Nghị định 23/2009/NĐ-CP
Thời gian: 01/08/2013 - 09:02
Ngày22/7/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 24/2009/TT-BXD qui định chi tiết một số điều của Nghị định 23/2009/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/9/2009.
Nghị định 180/2007/NĐ-CP về Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
Thời gian: 01/08/2013 - 08:53
Ngày 07/12/2007 Chính phủ ban hành Nghị định 180/2007/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Nghị định này có hiệu lực ...
Nghị định số 23/2009/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng
Thời gian: 14/10/2011 - 16:19
Ngày 27/02/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2009/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, ...
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động Xây dựng
Thời gian: 14/04/2011 - 15:25
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động Xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi ...
Luật số 16/2003/QH13 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
Thời gian: 14/04/2011 - 15:18
Luật số 16/2003/QH13 ngày 26/11/2003về Xây dựng; có hiệu lực từ ngày 01/7/2004
Danh mục lĩnh vực
Danh mục thủ tục