Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 14526
Thành viên trực tuyến : 21
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Luật Hộ tịch
Thời gian: 17/11/2015 - 09:06
Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012
Thời gian: 04/06/2012 - 17:04
Ngày 23/5/2012, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; Thông ...
Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012, có hiệu lực từ ngày 01/04/2012.
Thời gian: 08/02/2012 - 15:29
Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân - gia đình và chứng thực.
Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
Thời gian: 15/04/2011 - 15:57
Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
Nghị định 158/2005/NĐ_CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
Thời gian: 15/04/2011 - 15:30
Nghị định 158/2005/NĐ_CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
Danh mục lĩnh vực
Danh mục thủ tục