Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 5692
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thời gian: 17/11/2015 - 09:03
Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thời gian: 17/11/2015 - 09:02
Nghị định 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012, có hiệu lực từ ngày 05/3/2012
Thời gian: 03/02/2012 - 09:20
Ngày 20/01/2012 Chính Phủ ban hành Nghị định 04/2012/NĐ-CPvềsửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính ...
Thông tư 03/2008/TT-BTP
Thời gian: 03/02/2012 - 09:10
Ngày 25 tháng 8 năm 2008,Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực ...
Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
Thời gian: 03/02/2012 - 09:09
Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hànhNghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/6/2007.
Danh mục lĩnh vực
Danh mục thủ tục