Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2396
Thành viên trực tuyến : 1
 
Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển mạnh mẽ du lịch- dịch vụ Đồ Sơn
Thời gian: 13/09/2010 - 08:49
Với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, bước vào nhiệm kỳ 2010-2015, quận Đồ Sơn quyết tâm nắm bắt, tận dụng tốt những cơ hội, thuận lợi lớn để hoàn thành mục ...