Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 3684
Thành viên trực tuyến : 16
 
Tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên
Thời gian: 23/09/2019 - 10:55
“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Thời gian: 23/09/2019 - 10:54
Ngay từ những năm đầu mới giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nhận thấy vấn đề cốt tử và lâu dài trong Đảng cần phải “Sửa đổi lối làm việc”, xây dựng Đảng trong ...
Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thời gian: 23/09/2019 - 10:54
Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào công cuộc xây dựng, chính đốn Đảng hiện nay
Thời gian: 23/09/2019 - 10:53
Nhớ mãi những câu chuyện kể về Bác
Thời gian: 23/09/2019 - 10:45
Bác Hồ với tuổi trẻ quốc tế và tuổi trẻ quốc tế với Bác Hồ
Thời gian: 23/09/2019 - 10:43
Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Di chúc
Thời gian: 23/09/2019 - 10:41
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, bản Di chúc kết tinh sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi ...
Nâng cao đời sống nhân dân theo di nguyện của Bác
Thời gian: 23/09/2019 - 10:40
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến đi đôi với kiến quốc
Thời gian: 23/09/2019 - 10:38
TCCSĐT - Trong quá trình cùng với toàn Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm kháng chiến đi đôi với kiến ...
Tăng cường phương thức nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thời gian: 23/09/2019 - 10:37
TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Hiện nay, tư tưởng nêu gương đó vẫn ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/49
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2019
Độc đáo lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020