Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 3328
Thành viên trực tuyến : 0
 
Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thời gian: 20/08/2019 - 14:53
TCCS - Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thời gian: 20/08/2019 - 14:42
<span style="font-size: 16px; font-weight: 700; text-align: justify;">TCCS - Vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng thể hiện quyền hạn, trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của Đảng trước nhân dân, trước ...
Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Thời gian: 20/08/2019 - 14:33
TCCS - Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc trưng cho mối quan hệ giữa Đảng và các tổ chức đảng; với cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa Đảng với quần ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên - giá trị hiện nay
Thời gian: 20/08/2019 - 14:31
TCCSĐT - Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều vấn đề trọng yếu, cấp thiết, thường xuyên và lâu dài đối với đảng cầm quyền, trong đó có ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong nâng cao sức mạnh chiến đấu quân đội
Thời gian: 20/08/2019 - 14:30
TCCSĐT - Với tầm nhìn xa rộng, Nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh cho rằng, điều quan trọng không chỉ đơn thuần là thành lập được lực lượng vũ trang mà quan trọng hơn là ...
Ý nghĩa thắng lợi lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945
Thời gian: 20/08/2019 - 14:23
(HCM.VN) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền
Thời gian: 20/08/2019 - 14:07
TCCSĐT - Xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền cách mạng là vấn đề cơ bản trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là một trong ...
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thời gian: 20/08/2019 - 14:07
Bác Hồ sống mãi với nhân dân Hải Phòng
Thời gian: 20/08/2019 - 14:05
Hà Nội ngày Quốc khánh đầu tiên
Thời gian: 12/07/2019 - 16:30
Chuyển trang    
Trang số:  1/18
Số bản ghi trên trang: