Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2699
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Thời gian: 05/11/2019 - 10:14
Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới ...
Sửa đổi trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân
Thời gian: 30/10/2019 - 14:17
Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị ...
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2019
Thời gian: 07/10/2019 - 14:11
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019
Thời gian: 24/09/2019 - 14:48
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Thời gian: 23/09/2019 - 09:35
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Thời gian: 10/09/2019 - 09:16
Về đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chithường xuyên ngân sách địa phương và đề xuất phương án xâydựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021
Thời gian: 10/09/2019 - 09:10
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Thời gian: 10/09/2019 - 08:39
Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh quận và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019, cụ thể như sau: 1. ...
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quận Dương Kinh và Đồ Sơn, Hải Phòng
Thời gian: 04/09/2019 - 07:41
Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1114/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2019
Thời gian: 30/08/2019 - 15:36
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/21
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nông dân, nông nghiệp và nông thôn mới: Giá trị lý luận và thực tiễn
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất của nhà ngoại giao
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay
Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng
Noi gương Bác cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực
Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học đương đại - chân lí và sự thật
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay