Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2779
Thành viên trực tuyến : 2
 
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019
Thời gian: 24/09/2019 - 14:48
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Thời gian: 23/09/2019 - 09:35
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Thời gian: 10/09/2019 - 09:16
Về đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chithường xuyên ngân sách địa phương và đề xuất phương án xâydựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021
Thời gian: 10/09/2019 - 09:10
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Thời gian: 10/09/2019 - 08:39
Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh quận và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019, cụ thể như sau: 1. ...
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quận Dương Kinh và Đồ Sơn, Hải Phòng
Thời gian: 04/09/2019 - 07:41
Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1114/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2019
Thời gian: 30/08/2019 - 15:36
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng ...
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020
Thời gian: 28/08/2019 - 09:16
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và ...
24 quy hoạch hết hiệu lực Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ
Thời gian: 28/08/2019 - 08:09
Chính phủ ban hành Danh mục 24 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết ...
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Đồ Sơn năm 2018
Thời gian: 24/08/2019 - 14:59
Chuyển trang    
Trang số:  1/16
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2019
Độc đáo lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020