Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 3938
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cách thức tạo và nộp hồ sơ trực tuyến
Thời gian: 04/07/2019 - 13:43
Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một ...
Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính
Thời gian: 24/05/2019 - 14:27
V/v cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trên địa bàn quận
Thời gian: 22/04/2019 - 09:53
V/v rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
Thời gian: 22/04/2019 - 09:51
Bộ Thủ tục hành chính năm 2019 do UBND thành phố Hải Phòng công bố
Thời gian: 22/04/2019 - 08:26
Triển khai các TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp
Thời gian: 09/10/2018 - 09:54
Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/08/2018 - 09:11
V/v tuyên truyền thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
Thời gian: 09/05/2018 - 09:50
Danh mục các lĩnh vực TTHC
Thời gian: 09/10/2017 - 10:18
Công bố danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 09/08/2017 - 09:56
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: