Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2808
Thành viên trực tuyến : 7
 
Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cách thức tạo và nộp hồ sơ trực tuyến
Thời gian: 04/07/2019 - 13:43
Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một ...
Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính
Thời gian: 24/05/2019 - 14:27
V/v cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trên địa bàn quận
Thời gian: 22/04/2019 - 09:53
V/v rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
Thời gian: 22/04/2019 - 09:51
Bộ Thủ tục hành chính năm 2019 do UBND thành phố Hải Phòng công bố
Thời gian: 22/04/2019 - 08:26
Triển khai các TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp
Thời gian: 09/10/2018 - 09:54
Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/08/2018 - 09:11
V/v tuyên truyền thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
Thời gian: 09/05/2018 - 09:50
Danh mục các lĩnh vực TTHC
Thời gian: 09/10/2017 - 10:18
Công bố danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 09/08/2017 - 09:56
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2019