Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 7622
Thành viên trực tuyến : 20
 
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Thời gian: 05/11/2019 - 10:14
Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới ...
Sửa đổi trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân
Thời gian: 30/10/2019 - 14:17
Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị ...
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2019
Thời gian: 07/10/2019 - 14:11
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Thời gian: 23/09/2019 - 09:35
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Thời gian: 10/09/2019 - 08:39
Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh quận và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019, cụ thể như sau: 1. ...
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2019
Thời gian: 30/08/2019 - 15:36
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng ...
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020
Thời gian: 28/08/2019 - 09:16
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và ...
V/v thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí về dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019
Thời gian: 23/08/2019 - 14:55
800x600 Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 về ...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019
Thời gian: 22/08/2019 - 10:51
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019
Thời gian: 08/08/2019 - 11:04
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:Tin mới
CATP khen thưởng CAQ Đồ Sơn
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn