Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2088
Thành viên trực tuyến : 0
 
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quận Dương Kinh và Đồ Sơn, Hải Phòng
Thời gian: 04/09/2019 - 07:41
Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1114/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.
24 quy hoạch hết hiệu lực Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ
Thời gian: 28/08/2019 - 08:09
Chính phủ ban hành Danh mục 24 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết ...
Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và du lịch sinh thái Đồ Sơn và sân Golf quốc tế 18 hố Đồ Sơn tại phường Ngọc Xuyên, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn
Thời gian: 03/07/2019 - 10:21
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Đồ Sơn
Thời gian: 25/06/2019 - 10:54
Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động về môi trường” hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 trên địa bàn quận
Thời gian: 20/05/2019 - 11:06
Thực hiện công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn quận Đồ Sơn
Thời gian: 11/01/2019 - 11:05
Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy định quản lý quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn
Thời gian: 25/09/2018 - 11:00
Danh mục các đồ án quy hoạch trên địa bàn quận Đồ Sơn
Thời gian: 07/06/2018 - 11:20
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất quận Đồ Sơn năm 2018
Thời gian: 04/06/2018 - 14:06
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận Đồ Sơn
Thời gian: 17/10/2013 - 08:36
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: