Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 5949
Thành viên trực tuyến : 1
 
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức
Thời gian: 07/11/2019 - 14:05
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức
Thời gian: 07/11/2019 - 14:02
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạnh xét tuyển
Thời gian: 25/10/2019 - 14:00
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Đài phát thanh quận và Trung tâm VHTT&TT quận năm 2019
Thời gian: 23/10/2019 - 08:05
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức tại Đài phát thanh quận và Trung tâm VHTT&TT quận năm 2019
Thời gian: 22/10/2019 - 13:55
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Thời gian: 23/09/2019 - 09:35
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Thời gian: 10/09/2019 - 08:39
Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh quận và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019, cụ thể như sau: 1. ...
Về việc tăng cường phòng chống cơn bão số 2 năm 2019
Thời gian: 03/07/2019 - 10:10
V.v phòng, chống cơn bão số 2 (hồi 7h00 ngày 03/7/2019)
Thời gian: 03/07/2019 - 08:08
Về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính phường Vạn Sơn và Ngọc Hải
Thời gian: 25/06/2019 - 15:37
Chuyển trang    
Trang số:  1/21
Số bản ghi trên trang: