Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2674
Thành viên trực tuyến : 2
 
Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 20/08/2019 - 09:46
Về việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn
Thời gian: 16/08/2019 - 16:29
Ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 21/06/2019 - 09:48
Tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 14/06/2019 - 17:05
Tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn
Thời gian: 14/06/2019 - 09:56
Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 02/08/2018 - 09:07
Báo cáo tình hình thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân quận
Thời gian: 10/11/2017 - 15:48
Báo cáo ISO phường
Thời gian: 10/11/2017 - 13:50
Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Thời gian: 29/03/2017 - 10:56
Mục tiêu-Chính sách Chất lượng
Thời gian: 01/01/2017 - 10:52
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2019
Độc đáo lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020