Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 881
Thành viên trực tuyến : 0
 
Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp xem xét việc giải quyết đơn của tập thể thanh niên xung phong 752 và bà Hoàng Thị Liên
Thời gian: 16/05/2019 - 14:03
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019
Thời gian: 25/01/2019 - 10:37
Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019
Thời gian: 24/01/2019 - 16:30
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018
Thời gian: 13/04/2018 - 10:44
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 3-2016
Thời gian: 28/02/2016 - 11:11
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 2-2016
Thời gian: 15/02/2016 - 11:09
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 1-2016
Thời gian: 10/01/2016 - 11:07
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 9 năm 2015
Thời gian: 09/12/2015 - 15:39
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 8 năm 2015
Thời gian: 09/12/2015 - 15:25
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 12 năm 2015
Thời gian: 09/12/2015 - 05:08
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nông dân, nông nghiệp và nông thôn mới: Giá trị lý luận và thực tiễn
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất của nhà ngoại giao
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay
Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng
Noi gương Bác cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực
Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học đương đại - chân lí và sự thật
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay