Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 1113
Thành viên trực tuyến : 1
 
Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp xem xét việc giải quyết đơn của tập thể thanh niên xung phong 752 và bà Hoàng Thị Liên
Thời gian: 16/05/2019 - 14:03
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019
Thời gian: 25/01/2019 - 10:37
Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019
Thời gian: 24/01/2019 - 16:30
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018
Thời gian: 13/04/2018 - 10:44
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 3-2016
Thời gian: 28/02/2016 - 11:11
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 2-2016
Thời gian: 15/02/2016 - 11:09
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 1-2016
Thời gian: 10/01/2016 - 11:07
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 9 năm 2015
Thời gian: 09/12/2015 - 15:39
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 8 năm 2015
Thời gian: 09/12/2015 - 15:25
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 12 năm 2015
Thời gian: 09/12/2015 - 05:08
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang: