Triển khai kê hoạch tổ chức Lễ kỳ phúc, Kỳ an tại Đàn Thiện Phương Lưu 2019
Thời gian: 26/04/2019 - 09:53
Thông báo số 278/TB-SNV ngày 21/5/2018 về việc xét duyệt hồ sơ cựu Thanh niên xung phong đợt 7 theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thời gian: 08/06/2018 - 10:47
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân quận khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021
Thời gian: 21/03/2016 - 10:52
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 2 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân quận khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021
Công văn v/v chủ động triển khai công tác phòng chống cơn bão số 1
Thời gian: 21/03/2016 - 10:51
Công văn v/v chủ động triển khai công tác phòng chống cơn bão số 1
Thông báo kết luận của Chủ tịch Phạm Chí Bắc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án khu đô thị mới ngã 5
Thời gian: 21/03/2016 - 10:50
Thông báo kết luận của Chủ tịch Phạm Chí Bắc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án khu đô thị mới ngã 5
Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về PCCC
Thời gian: 21/03/2016 - 10:50
Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về PCCC
Kế hoạch thực hiện Thông tri 05-TT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ
Thời gian: 21/03/2016 - 10:46
Kế hoạch thực hiện Thông tri 05-TT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ
Video clip
Liên kết website