Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 386
Thành viên trực tuyến : 0
 
Ủy ban nhân quận thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020
Thời gian: 11/10/2018 - 14:25
Để đảm bảo tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và kế hoạch sử dụng đất quận Kiến An giai đoạn 2016-2020, Uỷ ban nhân dân quận Kiến An thông báo để các Phòng, Ban, đơn vị, tổ chức, hộ gia ...
UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp công dân và xử lý đơn thư tại quận Kiến An
Thời gian: 10/10/2018 - 10:12
UBND thành phố làm việc với quận Kiến An về tình hình thực hiện chủ đề năm, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2018, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2019
Thời gian: 21/09/2018 - 11:30
Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thời gian: 20/09/2018 - 15:00
Căn cứ Quyết định số 1207 /QĐ-UBND ngày 20/9/2018 – Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo. Các thí ...
Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng (Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1988 - 20/8/2018))
Thời gian: 17/08/2018 - 11:07
Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, trong một gia đình nông dân ở Cù lao Ông Hồ, làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên (nay ...
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức và giáo dục đào tạo quận
Thời gian: 17/08/2018 - 09:23
Sơ kết 5 năm phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Thời gian: 16/08/2018 - 09:02
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Thời gian: 16/08/2018 - 09:01
Thông báo thời gian ôn tập và thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thời gian: 02/08/2018 - 16:40
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Thời gian: 02/08/2018 - 16:39
Chuyển trang    
Trang số:  1/23
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Ủy ban nhân quận thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020
UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp công dân và xử lý đơn thư tại quận Kiến An
UBND thành phố làm việc với quận Kiến An về tình hình thực hiện chủ đề năm, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2018, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2019
Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Quận Kiến An thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng (Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1988 - 20/8/2018))
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức và giáo dục đào tạo quận
Sơ kết 5 năm phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Thông báo thời gian ôn tập và thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn quận Kiến An
Quy chế cung cấp thông tin nội bộ tại phòng Y tế
Quy chế cung cấp thông tin nội bộ tại phòng Kinh tế
Về việc tuyên truyền triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội