Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 9053
Thành viên trực tuyến : 25
 
Thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thời gian: 09/04/2019 - 14:34
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Thời gian: 20/03/2019 - 16:57
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thời gian: 19/03/2019 - 16:20
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Thời gian: 14/03/2019 - 16:00
Kế hoạch phát triển thông tin quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Thời gian: 11/03/2019 - 08:58
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Thời gian: 06/03/2019 - 14:08
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của quận Kiến An
Thời gian: 24/01/2019 - 11:31
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian: 18/01/2019 - 09:29
Chương trình học bổng Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vực năm 2019 trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng - sông Mê Công (MGC) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ
Thời gian: 18/01/2019 - 09:15
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Thời gian: 05/01/2019 - 10:22
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức phường năm 2018
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019
Thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Ủy ban nhân dân quận Kiến An đánh giá tình hình kinh tế – xã hội quý I, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp quý II/2019
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Kế hoạch phát triển thông tin quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Kiến An năm 2019
Chương trình công tác tư pháp năm 2019