Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 5080
Thành viên trực tuyến : 16
 
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018
Thời gian: 11/12/2018 - 10:28
UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp công dân và xử lý đơn thư tại quận Kiến An
Thời gian: 10/10/2018 - 10:12
UBND thành phố làm việc với quận Kiến An về tình hình thực hiện chủ đề năm, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2018, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2019
Thời gian: 21/09/2018 - 11:30
Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thời gian: 20/09/2018 - 15:00
Căn cứ Quyết định số 1207 /QĐ-UBND ngày 20/9/2018 – Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo. Các thí ...
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức và giáo dục đào tạo quận
Thời gian: 17/08/2018 - 09:23
Sơ kết 5 năm phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Thời gian: 16/08/2018 - 09:02
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Thời gian: 16/08/2018 - 09:01
Thông báo thời gian ôn tập và thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thời gian: 02/08/2018 - 16:40
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Thời gian: 02/08/2018 - 16:39
Hội đồng nhân dân quận Kiến An khai mạc kỳ họp thứ 6, khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thời gian: 03/07/2018 - 17:27
Trong 2 ngày 02 và 03 tháng 7, tại hội trường Quận ủy diễn ra kỳ họp thứ 6 HĐND quận Kiến An khóaIVnhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Trần Văn Khuê – Thành ủy viên, Bí thư ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức phường năm 2018
Ủy ban nhân quận thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020
UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp công dân và xử lý đơn thư tại quận Kiến An
UBND thành phố làm việc với quận Kiến An về tình hình thực hiện chủ đề năm, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2018, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2019
Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Quận Kiến An thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng (Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1988 - 20/8/2018))
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức và giáo dục đào tạo quận
Sơ kết 5 năm phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Thông báo thời gian ôn tập và thực hành tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn quận Kiến An