Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 4379
Thành viên trực tuyến : 13
 Tin mới
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn quận Kiến An
Thông báo kết quả tuyển dụng và xếp lương viên chức Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 và nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 quận Kiến An
Thông báo điểm xét tuyển viên chức Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng quận
Thông báo điểm xét tuyển viên chức Trung tâm dân số - KHHGĐ và Ban Quản lý công viên rừng Thiên Văn
Thông báo những người đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
Phiên bế mạc kỳ họp thứu 4 HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Kết luận ngày 19/01/2017 của Ban Bí Thư về việc thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định về tổ chức lễ hội
Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
Quận Kiến An khai mạc kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân quận thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng quận Kiến An năm 2017
Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017
Liên hoan ca múa nhạc chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5
Giải chạy việt dã - kéo co – đi bộ diễn ra hấp dẫn