Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 3677
Thành viên trực tuyến : 1
 Tin mới
Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất - 2018
Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất và Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực - Thương mại quận Kiến An năm 2018
THÔNG BÁO Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử.
NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
THÔNG BÁO Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc quản lý và sử dụng quỹ đất công ích 5% trên địa bàn quận
NGHỊ QUYẾT Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2018
NGHỊ QUYẾT Quyết định Kế hoạch đầu tư công quận năm 2018
NGHỊ QUYẾT Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2018 (ngày 27/12/2017)
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội đồng nhân dân quận Kiến An khai mạc kỳ họp thứ 5, khóa IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ