Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 5473
Thành viên trực tuyến : 7
 Tin mới
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội đồng nhân dân quận Kiến An khai mạc kỳ họp thứ 5, khóa IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn quận Kiến An
Thông báo kết quả tuyển dụng và xếp lương viên chức Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 và nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 quận Kiến An
Thông báo điểm xét tuyển viên chức Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng quận
Thông báo điểm xét tuyển viên chức Trung tâm dân số - KHHGĐ và Ban Quản lý công viên rừng Thiên Văn
Thông báo những người đủ điều kiện dự tuyển viên chức Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
Phiên bế mạc kỳ họp thứu 4 HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Kết luận ngày 19/01/2017 của Ban Bí Thư về việc thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới