Giới thiệu về Trường Tiểu học Trưng Vương
Thời gian: 03/11/2016 - 08:58
Giới thiệu về Trường THCS Lê Chân
Thời gian: 02/11/2016 - 15:48
Giới thiệu về Trường mầm non Hoa Cúc
Thời gian: 01/11/2016 - 17:11
Di tích lịch sử Từ Chính Nghĩa Xá – số 22 Thiên Lôi, Phường Nghĩa Xá
Thời gian: 01/11/2016 - 09:39
Danh sách lãnh đạo phường Nghĩa Xá
Thời gian: 01/11/2016 - 09:15
Danh sách cán bộ tổ dân phố phường Nghĩa Xá
Thời gian: 28/10/2016 - 14:28
Chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường
Thời gian: 07/10/2015 - 10:21
Chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG NGHĨA XÁ
Thời gian: 07/10/2015 - 10:15
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG NGHĨA XÁ
Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Thời gian: 07/10/2015 - 09:53
Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG NGHĨA XÁ
Thời gian: 19/10/2011 - 17:42
Phường Nghĩa Xá có diện tích tự nhiên là 54,9 ha, dân số 14.300 người với 3.939 hộ dân được chia thành 29 tổ dân phố
top-banner top-banner top-banner top-banner top-banner