Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục- đào tạo của cả vùng, cả nước
Thời gian: 05/11/2019 - 10:06
Đề án “Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025” vừa được Ban Cán sự UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
Thời gian: 05/11/2019 - 10:05
Hải Phòng ban hành mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi
Thời gian: 12/06/2019 - 08:56
bảng giá đất quận Lê Chân điều chỉnh giai đoạn 2015-2019
Thời gian: 17/08/2017 - 08:54
quyết định điều chỉnh bảng giá đất thành phố Hải phòng giai đoạn 2015-2019
Thời gian: 17/08/2017 - 08:51
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2016 của Thành Phố Hải Phòng
Thời gian: 18/10/2016 - 07:49
Một số thông tin cơ bản về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Thời gian: 29/10/2015 - 14:54
Một số thông tin cơ bản về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Bảng giá đất quận Lê Chân 05 năm (2015-2019)
Thời gian: 23/10/2015 - 08:21
Bảng giá đất quận Lê Chân 05 năm (2015-2019)
Chỉ số phát triển công nghiệp thành phố 9 tháng tăng 15,15%
Thời gian: 09/10/2015 - 10:08
Chỉ số phát triển công nghiệp thành phố 9 tháng tăng 15,15%
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HẢI PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Thời gian: 07/10/2015 - 14:42
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HẢI PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
top-banner top-banner top-banner top-banner top-banner