Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 1770
Thành viên trực tuyến : 1
 
Vv rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công chức
Thời gian: 18/06/2019 - 08:52
Vv rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công chức
Quyết định vv phê duyệt Quy hoạch PT điện lực TP Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết PT lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV
Thời gian: 06/05/2019 - 09:18
Quyết định vv phê duyệt Quy hoạch PT điện lực TP Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết PT lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV
V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
Thời gian: 11/04/2019 - 14:06
V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
V/v sửa đổi bổ sung Danh mục các dự án công nghiệp đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 27/12/2018
Thời gian: 11/04/2019 - 14:01
V/v sửa đổi bổ sung Danh mục các dự án công nghiệp đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm ...
Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
Thời gian: 22/11/2013 - 16:44
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Thời gian: 05/11/2013 - 07:48
Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
Thời gian: 04/11/2013 - 15:56
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và 2020.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:15
Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2020
Thời gian: 31/08/2011 - 11:10
Danh mục các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:05
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông báo lịch trực Tết Canh Tý nắm 2020
Vv mời địa phương tham dự Đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ năm 2020
Vv triển khai thực hiện Quyết định số 3624/QĐ-BCT ngày 09/12/2019 (Quy trình cấp C/O mẫu D điện tử)
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) EASTMEN SHIPPING PTE.LTD
Ngành Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2020
SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TRONG LĨNH VỰC ATTP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (29/11/2019)
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY (29/11/2019)
Triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".
Vv triển khai thực hiện cơ chế REX
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 11 tháng năm 2019
Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Sở Công Thương thành phố Hải Phòng tiếp và làm việc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng
Vv mời tham dự Diến đàn xúc tiến Thương mại vầ đầu tư Việt - Nga