Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 5568
Thành viên trực tuyến : 17
 
Vv rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công chức
Thời gian: 18/06/2019 - 08:52
Vv rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công chức
Quyết định vv phê duyệt Quy hoạch PT điện lực TP Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết PT lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV
Thời gian: 06/05/2019 - 09:18
Quyết định vv phê duyệt Quy hoạch PT điện lực TP Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết PT lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV
V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
Thời gian: 11/04/2019 - 14:06
V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng
V/v sửa đổi bổ sung Danh mục các dự án công nghiệp đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 27/12/2018
Thời gian: 11/04/2019 - 14:01
V/v sửa đổi bổ sung Danh mục các dự án công nghiệp đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm ...
Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
Thời gian: 22/11/2013 - 16:44
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Thời gian: 05/11/2013 - 07:48
Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
Thời gian: 04/11/2013 - 15:56
Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và 2020.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:15
Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2020
Thời gian: 31/08/2011 - 11:10
Danh mục các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:05
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2018
Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong thời gian qua (tháng 10/2019)
Vv tham gia Triển lãm và Hội chợ Việt Bắc 2019
Vv tham gia Festival OCOP tại Hội nghị tổng kết 10 năm XD nông thôn mới toàn quốc tại Nam Định
Vv mời tham gia Triển lãm các sản phẩm dừa và Hội chợ thương mại Bến Tre năm 2019
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2019
Vv tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019
THÔNG TƯ 16/2019/TT-BCT HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019 DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
Vv cấp C/O mẫu AK theo PSR (HS 2017)
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY 2019
Vv mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp, tiểu thủ CN khu vực trung du và miền núi phía Bắc - Cao Bằng 2019
Vv tham gia Hội chợ Làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt nam năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng
Vv mời tham gia Chương trình đào tạo về SX khuôn mẫu do các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy
Vv cấp C/O mẫu AK theo PSR (HS 2017)