Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 5882
Thành viên trực tuyến : 1
 
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
Thời gian: 16/04/2019 - 10:12
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
Thời gian: 15/05/2018 - 11:23
Danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
Thời gian: 15/05/2018 - 11:15
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN
Thời gian: 15/05/2018 - 11:14
HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT DVC TRỰC TUYẾN
Thời gian: 15/05/2018 - 11:14
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT DVC TRỰC TUYẾN
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Thời gian: 15/05/2018 - 11:13
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thời gian: 15/05/2018 - 11:13
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Lãnh đạo Sở, tổ chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.
Thời gian: 25/10/2014 - 11:17
Trung tâm Thương mại điện tử Hải Phòng
Thời gian: 28/06/2013 - 08:56
Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:49
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2018
Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong thời gian qua (tháng 10/2019)
Vv tham gia Triển lãm và Hội chợ Việt Bắc 2019
Vv tham gia Festival OCOP tại Hội nghị tổng kết 10 năm XD nông thôn mới toàn quốc tại Nam Định
Vv mời tham gia Triển lãm các sản phẩm dừa và Hội chợ thương mại Bến Tre năm 2019
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2019
Vv tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019
THÔNG TƯ 16/2019/TT-BCT HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019 DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
Vv cấp C/O mẫu AK theo PSR (HS 2017)
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY 2019
Vv mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp, tiểu thủ CN khu vực trung du và miền núi phía Bắc - Cao Bằng 2019
Vv tham gia Hội chợ Làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt nam năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng
Vv mời tham gia Chương trình đào tạo về SX khuôn mẫu do các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy
Vv cấp C/O mẫu AK theo PSR (HS 2017)