Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 5723
Thành viên trực tuyến : 0
 
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY 2019
Thời gian: 23/09/2019 - 14:56
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY 2019
CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TRONG LĨNH VỰC ATTP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG T8/2019
Thời gian: 27/08/2019 - 09:15
CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TRONG LĨNH VỰC ATTP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG T8/2019
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY
Thời gian: 09/08/2019 - 15:15
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY
Công bố hợp quy Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng
Thời gian: 08/07/2019 - 16:48
Công bố hợp quy Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng
CÔNG BỐ HỢP QUY
Thời gian: 20/06/2019 - 15:00
1.Công tyTNHH Thương mại xuất nhập khẩu đồ gia dụng Nasto. 2. Công tyTNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng.
CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ LĨNH VỰC ATTP NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Thời gian: 19/06/2019 - 08:17
CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ LĨNH VỰC ATTP NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Công bố hợp quy Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng cho 2 lô sản phẩm ngày 11, 12/06/2019
Thời gian: 19/06/2019 - 08:11
Công bố hợp quy Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng cho 2 lô sản phẩm ngày 11, 12/06/2019
Công bố hợp quy Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng
Thời gian: 28/05/2019 - 13:40
Công bố hợp quyCông tyTNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng
Danh sách các tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/05/2019 - 15:21
Danh sách các tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên địa bàn thành phố Hải PhòngTin mới
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2018
Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong thời gian qua (tháng 10/2019)
Vv tham gia Triển lãm và Hội chợ Việt Bắc 2019
Vv tham gia Festival OCOP tại Hội nghị tổng kết 10 năm XD nông thôn mới toàn quốc tại Nam Định
Vv mời tham gia Triển lãm các sản phẩm dừa và Hội chợ thương mại Bến Tre năm 2019
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2019
Vv tham gia Hội chợ triển lãm Công nghiệp - thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019
THÔNG TƯ 16/2019/TT-BCT HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2019 DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
Vv cấp C/O mẫu AK theo PSR (HS 2017)
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY 2019
Vv mời tham gia Hội chợ hàng công nghiệp, tiểu thủ CN khu vực trung du và miền núi phía Bắc - Cao Bằng 2019
Vv tham gia Hội chợ Làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt nam năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng
Vv mời tham gia Chương trình đào tạo về SX khuôn mẫu do các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy
Vv cấp C/O mẫu AK theo PSR (HS 2017)