Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 2406
Thành viên trực tuyến : 12
 
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
Thời gian: 16/04/2019 - 10:12
Phân công công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc.
Lãnh đạo Sở, tổ chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.
Thời gian: 25/10/2014 - 11:17
Trung tâm Thương mại điện tử Hải Phòng
Thời gian: 28/06/2013 - 08:56
Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:49
Trung tâm Khuyến công Hải Phòng.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:47
Trung tâm tư vấn Điện - Khoáng sản.
Thời gian: 31/08/2011 - 11:46
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở
Thời gian: 30/08/2011 - 17:25
Vị trí, chức năng của Sở
Thời gian: 30/08/2011 - 17:21
Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về công thương, bao gồm: các ngành, lĩnh vực cơ khí; luyện kim; điện; năng ...Tin mới
SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TRONG LĨNH VỰC ATTP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (29/11/2019)
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY (29/11/2019)
Triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".
Vv triển khai thực hiện cơ chế REX
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 11 tháng năm 2019
Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
Sở Công Thương thành phố Hải Phòng tiếp và làm việc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng
Vv mời tham dự Diến đàn xúc tiến Thương mại vầ đầu tư Việt - Nga
Vv mời doanh nghiệp tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Pakistan
Vv triển khai thực hiện Thông tư 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019
Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách thành phố đảm bảo giai đoạn 2019-2025
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng năm 2019
Vv xuất khẩu sữa và SP từ sữa của VN sang thị trường Trung Quốc