Liên kết website
   
Hội nghị tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn huyện Cát Hải
Thời gian: 26/04/2019 - 16:35
Nhiệm vụ công tác năm 2019 của Sở Du lịch Hải Phòng
Thời gian: 14/02/2019 - 16:43
Thông báo về kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.
Kiện toàn ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 12/02/2019 - 16:12
Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng.
DANH SÁCH THÔNG TIN BÁO CHÍ
Thời gian: 06/12/2018 - 16:48
Kế hoạch số 43/KH-SDL triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương và thành phố về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Thời gian: 03/01/2018 - 16:40
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương và ...
Quyết định số 2700/QĐ-UBND về phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/10/2017 - 16:33
Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành CTHĐ thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở ...
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 28/07/2017 - 16:36
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Nhiệm vụ công tác năm 2017 của Sở Du lịch Hải Phòng
Thời gian: 24/01/2017 - 16:47
Thông báo về kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.
Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 15/01/2017 - 16:39
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.