Liên kết website
   
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Thời gian: 08/06/2018 - 14:48
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Thời gian: 28/02/2018 - 15:06
Các văn bản về Cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch
Thời gian: 27/02/2018 - 09:59
CÁC VĂN BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thời gian: 27/02/2018 - 09:41
LUẬT DU LỊCH NĂM 2017
Thời gian: 27/02/2018 - 09:18
Quyết định Vv Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016
Thời gian: 07/12/2016 - 10:13
Quyết định Về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo
Thời gian: 30/08/2016 - 09:54
Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian qua phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, ...
Thông tư quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Thời gian: 30/08/2016 - 09:46
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Thời gian: 30/08/2016 - 09:38
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
Thời gian: 30/08/2016 - 09:25
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: