Liên kết website
   
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch
Thời gian: 21/06/2019 - 13:57
Công văn số 569.STTTT-CNTT ngày 22/3/2019 của Sở Du lịch
Thời gian: 19/06/2019 - 08:25
Vv tình hình vận hành, khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến các đơn vị, địa phương tháng 03/2019
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 15/05/2019 - 15:01
Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019.
Thời gian: 06/04/2019 - 13:52
Kế hoạch tổng rà soát cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Hải Phòng.
Thời gian: 06/04/2019 - 13:45
Kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 3/2019
Thời gian: 06/04/2019 - 13:43
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
Thời gian: 06/04/2019 - 13:38
Kế hoạch tổ chức Ngày Du lịch Hải Phòng (hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019).
Thời gian: 06/04/2019 - 13:35
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh" năm 2019 của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 06/04/2019 - 13:32
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.
Thời gian: 06/04/2019 - 13:29
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: