Liên kết website
   
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch
Thời gian: 21/06/2019 - 13:57
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 15/05/2019 - 15:01
Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/11/2018 - 17:22
Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện ...
Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 14/09/2018 - 16:19
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Thời gian: 08/06/2018 - 14:48
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Thời gian: 28/02/2018 - 15:06
Các văn bản về Cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch
Thời gian: 27/02/2018 - 09:59
CÁC VĂN BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thời gian: 27/02/2018 - 09:41
LUẬT DU LỊCH NĂM 2017
Thời gian: 27/02/2018 - 09:18
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Thời gian: 01/01/2018 - 14:52
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: